Skip to content Skip to navigation
Katso kaikki videot ja poista kaikki sähkötekniikkaa koskevat epäilyksesi
Maintenance
Huolto
Range
Ajoetäisyys
Braking
Jarrutus
Emissions
Päästöt
Electric Driving
Sähköajo
Käyttämällä Youtube-soitinta olet tämän sivuston käyttäjänä Youtuben lisäkäyttöehtojen alainen Youtube Additional Terms of Use